Ordensregler

 

 1. Nattero er satt til kl. 24.00. Selskapeligheter etter kl. 24.00 skal foregå i vognene.

Deltakerne plikter å ta tilbørlig hensyn til at andre i leiren ikke forstyrres.

Ved spesielle anledninger har leirsjefen anledning til å dispensere fra angitt klokkeslett.

 

 2. Felling av trær og oppsetting av levegger må bare skje etter samtykke med styret Medlemmene 

skal selv holde sin plass ryddig og ren.


  3. Det skal avholdes 2 brannøvelser i året. 

Medlemmene har plikt til å kjenne leirens brannberedskap og skal derfor delta i disse øvelsene. 

Ved kontroll av brannsikkerheten i leiren krever brannsjefen i Sandnes navneliste over deltakerne fremlagt, 

for å forsikre seg om at det ikke er de samme som deltar hver gang. 

     Eiere av camping-/husvogner har selvstendig ansvar for at eget brannslukkingsutstyr er i samsvar med forskriftene. Hver vogn skal ha                 minimum et 2 kg. brannslukkingsapparat.¨

     I "spikerteIt" skal det i tillegg være et 6 kg. apparat og røykvarsler. Det er ikke tillatt å ha mer enn  2 stk. 11 kg. propangassflasker pr. plass. 

     Av hensyn til brannfaren er fast ildsted ikke tillatt.

 

 4. Alle vogner skal ha plassnumrner, navn og telefornnummer lett leselig plassert på vogna.   

 

 5. Det er forbudt med utleie av plass og vogn i leiren. Dog har familie og venner fri bruksrett på medlemmets ansvar. 

Ved frafall kan barn videreføre medlemskap. 

 

 6. Det er båndtvang for hunder. Etterlatenskaper skal fjernes av eier.    

 

 7. Medlemmer står fritt til å selge plass og vogn. Ved salg skal styret underrettes. 

Selger er ansvarlig for at selger og kjøper begge undertegner salgsmelding som leveres styret.   

 

 8. Ved bygging av spikertelt/bod/platting skal styret underrettes om planene. 

Før styret tar stilling til planene, skal tegninger/skisser fremlegges på mail.

Evt. nødvendig graving og bygging tillates ikke påbegynt før styrets godkjenning foreligger. 

Ved avvik fra det fremlagte og godkjente materiell har styret fullmakt til å stoppe arbeidet.   

 

 9. De som har barn som benytter brakka, plikter å ta del i opprydding og renhold av denne.  

 

10. Alle har rett og plikt til å ta del i renhold av toalettene.  

 

11. Medlemmer har plikt til å følge med på oppslagstavla på toalettbygget, da alle skriv vil bli satt opp der.  

 

12. Alle må se etter at ingen barn eller voksne går på marka på sørsiden av leiren. 

Vannsprederen som står der det meste av tida er livsfarlig for ukyndige.  

 

13. Et medlem kan beholde plassen sin i et år uten vogn. Etter et år tilfaller plassen klubben.  

 

14. Ved kjøp av ny vogn som er større enn den forrige, skal det godkjennes av styret.  

 

15. Alle medlemmer som kjører bil innenfor leirområdet plikter å ta hensyn til lekende barn. Maks fart er satt til 10 km/t.

 

16. Avfallscontaineren skal bare benyttes til husholdningsavfall og papir. 

Når containeren er full, skal medlemmene ta avfall med hjem.

 

 

Vedtatt på generalforsamling 1. mai 2004 / Foreløpig revidert 19.04.19 - må godkjennes på Generalforsamling 25.05.19


 

 

Resultat24 AS bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse.  Les mer om personvern her.