Resultat24.no > personvernerklæring

PERSONVERNSERKLÆRING

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandlingsansvarlig

Resultat24 AS (organisasjonsnummer 980 955 877) er behandlingsansvarlig, og skal behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende lov og forskrift, samt Datatilsynets konsesjon til å behandle slike opplysninger.

Hvordan brukes personopplysninger?

personopplysninger som innhentes er nødvendige for å kunne administrere kundeforholdet, sende ut informasjon om våre tjenester med riktig innhold, kunne ta kontakte/følge opp, samt oppfylle våre forpliktelser knyttet til medlemskapet eller kundeforholdet, ordrehåndtering, fakturering og forøvrig kunne betjene ønsker og forespørsler. Videre benyttes opplysningene til markedsundersøkelser og analyse på overordnet nivå.

Hvilke personopplysninger registreres?

OPPLYSNINGSKATEGORI SPESIFISERING GJELDER FOR
Kontaktopplysninger Navn, adresse, epost og telefon (arbeid, privat/mobil) Alle
Medlemsnummer Medlemmets eller andre kunders identifikasjonsnummer Alle
Fødselsnummer Fødselsdato (første 6 siffer) og personnummer (siste 5 siffer) gjelder eiersekjonsssameier Medlemmer
For oppbevaring og bruk av personopplysninger Medlemmer
Avgitt samtykkeerklæring Tjenester og eventuelt andre produkter levert fra Resultat24 AS AS Alle
Kontaktformer  Gjennom hvilke kanaler vi kan ta kontakt Alle

Hvem har tilgang til opplysningene?

Dine personopplysninger benyttes kun av Resultat24 AS, og utleveres ikke til andre virksomheter.

Ved vedlikeholds oppdrag vedtatt av styret i et boligsselskap vil styret ha styret rett til å overlate nødvendig kontaktinformasjon til valgte leverandør/entreprenør.

Hvordan oppbevares opplysningene?

Resultat24 AS oppbevarer personopplysninger i sitt ERP-system og webpubliseringssystem. Alle data er lagret på en trygg og forskriftsmessig måte hos vår IT driftspartner med gode sikkerhets og back-up rutiner. Personopplysningene oppbevares så lenge medlemmet innehar medlemskap og inntil prosessen med avslutning av medlemsforholdet er gjennomført. Dersom det er ønskelig at Resultat24 AS tar vare på opplysningene vil disse forbli oppbevart inntil beskjed gis om sletting. 

Innsyn, retting og sletting av opplysninger

I henhold til personopplysningslovens har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig  post@resultat24.no. Ved henvendelse må du oppgi  ditt navn og brukernummer/medlemsnummer. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet. Alle medlemmer har for øvrig innsyn og mulighet for å rette fødsels- og kontaktopplysninger på Min side under personopplysninger.

Bruk av informasjonskapsler (Cookie) på internettsider

Cookie en liten tekstfil som lagres lokalt på brukerens PC/enhet og gjør at et nettsted kan kjenne igjen din datamaskin. Cookie samler altså informasjon om nettsider du har besøkt og kan blant annet huske passord til steder du logger deg inn eller når du ønsker å forbli pålogget, som for eksempel til resultat24.no Resultat24 AS bruker også cookies for å samle inn informasjon vedrørende besøksstatistikk på våre nettsider, som legges til grunn for videreutvikling og forbedring av våre websider. De innsamlede dataene vil aldri bli knyttet til personlige opplysninger. For å samle informasjon vedrørende trafikk på våre nettsider og hvilke sider brukeren besøker, bruker vi analyse verktøyet Google Analytics.

Når du logger deg inn på resultat24.no med brukernummer og passord opptrer du ikke lenger anonymt. Vi bruker kunnskapen om hvem du er til å gi deg informasjon, tilbud og selvbetjeningsfunksjonalitet relatert til ditt kunde-/medlemsforhold, dine abonnement og tjenester. Når du er innlogget er alle data kryptert med Secure Socket Layer (SSL). Når forbindelsen er kryptert, skal det stå "https://" først i adressen i din nettleser.