Reglement

Alle medlemer plikter seg til å lese og forstå de regler og vedtekter som ligger til grunn for båtforeingens virksomhet. Regelverket må til enhver tid følges for å sikre at båtlivet i Indre Vågen skal bli en hyggelig opplevelse både for oss selv og våre omgivelser. Brudd på regler og vedtekter kan medføre sanksjoner.

 

Havneregler

Alle medlemmer, og andre som ferdes i båthavnen, plikter seg til å sette seg inn i og følge båtforenignens havneregler. Last ned ved å trykke på linken til venstre.

Stiftelsesprotokoll og vedtekter

Vedtektene er overordnet havnereglene og skal til enhver tid følges. Last ned vedtektene ved å trykke på linken til venstre.

Avtale med kommunen

Avtalen som BIV har med Sandnes Kommune er overordnet vedtektene og ligger til grunn for foreningens virksomhet.

Strømreglement

Alle medlemer plikter seg til å sette seg inn i foreningens regelment for bruk av strøm og følge dette. Brudd på reglementet medfører sanksjoner.

Båtlengde i forhold til uteliggere Vedlagt ligger skriv fra produsent av båthavnen som forteller hva som skal være forholdet mellom lengde på utligger og lengde på båt.