Kjøp/salg båtplass vilkår

All kjøp og salg av bruksrett til båtplasser skal være i henhold til båtforeningens vedtekter.