Båtforeningen Indre Vågen (BIV)


 

BIV er lokalisert i indrefileten av Sandnes, midt i Indre Vågen. Foreningen ble etablert august 2008 og har i dag 71 båtplasser. BIV er en offentlig båtforening hvor alle som ønsker kan bli medlem. 

30.03.2022: Det er for tiden 15 båtplasser tilsalgs og ingen venteliste hos oss.