Compello process new

Link til Compello process https://process.compello.com/  Publisert oktober 2021

Kunde ID: resultat24

Etter innlogging vil alle bilag til godkjenning for innlogget bruker listes.

Antall faktura i listen ser du øverst til venstre i parentes.

Bilag med passert forfallsdato vil vises med rød tekst/orange bakgrunn.

Godkjenning