Ordensregler

Generelt vises til vedtekter som er vedtatt av sameierne på stiftelsesmøtet for sameiet.

For å skape og opprettholde et best mulig bomiljø henstilles til samtlige beboere å følge etterfølgende ordensregler:

1. Generelle plikter

Sameierne plikter å holde sin seksjon med terrasse/balkong og bod i ryddig stand, slik at det ikke oppstår skade, ulempe eller sjenanse for andre. Sameierne er erstatningsansvarlige for forhold som manglende vedlikehold og renhold måtte forårsake for andre.

2. Støyende aktiviteter

Det skal utvises hensyn i forbindelse med aktiviteter som medfører støy. Dette gjelder spesielt i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.

3. Låsing og lukking av dører. Nøkler

Samtlige beboere skal påse at hovedinngangsdører, og dører og port til parkeringskjeller, holdes avlåst til enhver tid, når det ikke er tilsyn med disse. Innvendige dører i trapperom fungerer som branndører og skal derfor normalt være lukket.

Ved tap av nøkkel kan vaktselskapet Falck kontaktes for assistanse til åpning av gatedør og dør til leilighet. Beboeren må da vise identifikasjon med identitet som navn på inngangsdør til leilighet.

4. Avfallshåndtering

Kildesortert avfall (restavfall, papir og organisk avfall) skal plasseres i avfallsmottak som er plassert utenfor østveggen til Havnegata 11 og vestveggen til Havnegata 13. Nedkastsjaktene åpnes med ”brikke” som tildeles den enkelte sameier. Glass-, metall- og plastavfall plasseres i containere på kommunale miljøstasjoner, som for eksempel ved Mega Brueland. Spesialavfall plasseres i ”rød boks”, plassert i trappeoppgang, eller leveres direkte til IVAR`s gjenvinningsstasjon på Stokka/Forus.
Dersom en skulle miste brikken til avfallsmottaket kan det kjøpes ny av kommunen på servicekontoret.

5. Renhold av fellesarealer

Styret i sameiet organiserer renhold av fellesarealer, så som trappeoppganger, mellomgang, parkeringskjeller og utomhusarealer. Tilsvarende gjelder for rengjøring av tilhørende vinduer. Men alle har ansvar for at det til enhver tid ser ordentlig ut.

6. Lagring

Lagring av private effekter skal skje innenfor leiligheten eller i bod i parkeringskjeller. I denne forbindelse må en utvise hensyn til ryddighet, sikkerhet og luktavgivelse. Der det er felles boder bes det om å vise ekstra hensyn til ryddighet med tanke på plass.

7. Bruk av felles anlegg og arealer

Felles anlegg må ikke nyttes på en slik måte at bruken er til hinder eller ulempe for andre. Dette gjelder f. eks. bruk av heis, hvor heisen ikke kan ”reserveres” for den enkelte bruker.

Felles gang skal ikke nyttes som garderobe, men kan ”møbleres” og nyttes til opphenging av bilder (kunst) dersom samtlige beboere som sogner til mellomgangen er enig om dette.

Røyking i trappeoppgang, heis og parkeringskjeller er ikke tillatt. Videre er det ikke tillatt å parkere egne sykler eller sykler tilhørende gjester i hovedinngang.

8. Bruk av balkonger

Ved bruk av og opphold på balkonger må en utvise hensyn til naboer. Risting av tepper og mating av fugler tillates således ikke! Grilling tillates såfremt det nyttes elektrisk grill eller gassgrill, og grillingen utføres på en slik måte at den ikke er til sjenanse for andre.

Tørking av klær på stativ tillates såfremt stativet er lavere enn rekkverket og plasseringen er lite iøynefallende, sett fra tilstøtende gate eller brygge.

9. Parkering

Parkering skal kun skje på anviste plasser. Pool-plasser kan kun benyttes av eiere eller beboere av følgende leiligheter:

Havnegata 11: H0101, H0103, H0106, H0201, H0203, H0206, H0301, H0303, H0306, H0401, H0403, H0501, H0503 og H0506.

Havnegata 13: H0103, H0104, H0106, H0205, H0305, H0405, og H0505.

Alle biler som står på pool-plass skal ha synlig oblat i frontruta. Dersom biler står feilparkert, og en ikke vet hvem eieren er, kan dette rapporteres til styret.

10. Solavskjerming

Ved ønske om montering av utvendig solavskjerming skal en benytte type og farge som anvises av styret i sameiet. Det er i denne forbindelse mottatt tilbud fra firma Espenes AS.

11. Dyrehold

Hunde- og kattehold er tillatt, men kun dersom dette ikke er til ulempe eller sjenanse for andre beboere.

12. Vedlikehold

Vedlikehold av fellesarealer organiseres av styret etter forutgående vedtak i sameiemøte. Den enkelte beboer kan kun foreta vedlikehold og endring av overflater innenfor egen leilighet. Det vises i denne forbindelse til vedtektenes paragraf 5.

Sandnes den 18.06.12.

Resultat24 AS bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse.  Les mer om personvern her.