Tjenester og produkter

Tjenester og produkter

Pakkeløsning for boligsameie borettslag velforeninger Portal løsning - (med SSL kryptering)

 • Online rapportering
 • Online arkiv for styredokumenter
 • Online arkiv for sameieprotokoller
 • Nyhets modul
 • Dokument maler for styremøter/protokoller
 • Innskanning
 • Email og SMS rutiner
 • Opplæring i bruk av portalløsningen.

Gunstige avtaler med utvalgte
leverandører av følgende tjenester.

 • TV/Bredbånd/telefoni
 • Forsikring
 • Finansielle tjenester
 • Vaktmestertjenester
 • Overvåking
 • Gassdetktorer/alarmer
 • Branninspeksjon/kontroll
 • Renhold /vinduspuss
 • Kvalitetskontroll bygg
 • Enøk kontroll